Илүү хялбарчил...

Наргил онлайн санхүүгийн шийдэл - орлого, зарлагуудаа шуурхай бүртгэж, тайлангуудаа хэвлэх хялбар арга

НАРГИЛ ШИЙДЭЛ
ОНЛАЙН САНХҮҮГИЙН ПРОГРАММ

Бид жижиг дунд бизнест зориулсан санхүү, бизнест зориулсан цогц системүүдийг хөгжүүлдэг. 
Энгийн шийдэл

Худалдан авах үнэ 250,000₮

2 жилийн гэрээгээр
12,500₮/сар

Цомхон бүртгэл

  • Орлого, зарлагаа бүртгэнэ
  • Бүх тайлангууд хэвлэнэ
  • Цалингийн тооцоолол хийнэ

Дэлгэрэнгүй

Үндсэн хэрэгцээнд

Стандарт шийдэл

Худалдан авах үнэ 380,000₮

2 жилийн гэрээгээр
19,000₮/сар

Материалын бүртгэл

  • Энгийн шийдлийн боломжууд
 +
  • Анхан шатны баримтууд
  • Бараа материалын гүйлгээ

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн шийдэл

Худалдан авах үнэ 480,000₮

2 жилийн гэрээгээр
24,000₮/сар

Дотоод тайлангууд

  • Стандарт шийдлийн боломжууд
 +
  • Журнал бичилт
  • Дотоод тайлан, мэдээ

Дэлгэрэнгүй