Илүү хялбарчил...

Наргил онлайн санхүүгийн шийдэл - орлого, зарлагуудаа шуурхай бүртгэж, тайлангуудаа хэвлэх хялбар арга

НАРГИЛ ШИЙДЭЛ
ОНЛАЙН САНХҮҮГИЙН ПРОГРАММ

Бид жижиг дунд бизнест зориулсан санхүү, бизнест зориулсан цогц системүүдийг хөгжүүлдэг.